De Week tegen Kindermishandeling

In Nederland worden 119.000 kinderen per jaar mishandeld. Dat is gemiddeld één kind per klas. Veel te veel natuurlijk! Om het aantal mishandelde kinderen terug te dringen, is ieders inzet nodig. Slachtoffers van kindermishandeling kunnen vaak één iemand aanwijzen die voor hen de cirkel van geweld doorbrak. Zo’n persoon verandert het leven van een mishandeld kind voorgoed.

Mishandelde kinderen ervaren het zwijgen van omstanders als het meest pijnlijk. Het geeft hen het gevoel dat ze er niet toe doen, dat niemand om ze geeft. Mishandelde kinderen die zelf niet durven te praten, hebben belangrijke anderen in de omgeving nodig die hun signalen opmerken en in actie komen. Naast professionals, zoals zorgverleners, onderwijzers en politie zijn familieleden, buren of clubgenoten van belang.

In de Week tegen Kindermishandeling – van 14 t/m 20 november – doet de Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik een beroep op iedereen om in actie te komen bij een vermoeden van kindermishandeling. Eén persoon die in actie komt, is al genoeg om het leven van een mishandeld kind voorgoed te veranderen.

Toch vinden veel mensen het lastig om bij een vermoeden van kindermishandeling in actie te komen. Zie ik het wel goed? Vererger ik de onveiligheid van een kind niet als ik me ermee bemoei? Allemaal logische vragen, maar er is maar één helder antwoord op te geven. Zelfs bij het geringste vermoeden van kindermishandeling kom je in actie. Neem het zekere voor het onzekere en bel met Veilig Thuis 0800 2000, zie ook www.vooreenveiligthuis.nl

Ook kun je contact opnemen met het CJG Drimmelen Geertruidenberg, 0162-690120 of stuur een berichtje via onze site www.cjgdrimmelengeertruidenberg.nl.