Dèèèèèèrtigggggg!!! Bewoners Molenstraat Terheijden voeren actie

Het galmde vanmiddag over de Molenstraat. Drie kinderstemmetjes die 'Dèèèèèèrtigggggg' roepen. Roisín, Stella en Charlie houden alle drie een spandoek in de lucht die ze zelf gemaakt hebben. Alles in het kader van de actie die hun ouders hebben opgezet vanwege het te hard rijden in de Molenstraat. Al jaren geldt er een maximumsnelheid van 30 km/u, maar al jaren heeft menig weggebruiker daar maling aan.

De bewoners voelden zich bij de gemeente niet gehoord, totdat zij aankondigden dat ze actie gingen voeren. De gemeente steunde hen dan ook tijdens de actie van vandaag met officiële verkeersleiders om de auto's op een veilige manier tot stilstand te brengen zodat er flyers uitgedeeld konden worden. Opmerkelijk was wel het gemeentelijk persbericht dat op onze redactie binnenkwam, 40 minuten voordat de middagactie in Terheijden startte. In dat persbericht staat namelijk dat naar verwachting op 20 augustus a.s. gestart wordt met de herinrichting centrumroute Terheijden, tussen de Moerdijkseweg tot aan de rotonde Zeggelaan. Dat zou dus betekenen dat óók de Molenstraat wordt aangepakt, iets wat volgens eerdere berichten helemaal niet het geval is.

"Nee, dat klopt niet", vertelt Marie-Claire, één van de bewoonsters van de Molenstraat. "De werkzaamheden zijn tot aan de Schapenbogert, de Molenstraat wordt nu nog niet meegepakt. Wij zijn al 5 jaar bezig en aan het strijden voor maatregelen hier, dat gaat met deze plannen nog niet gebeuren. Wethouder Jan-Willem Stoop stond hier vanmorgen ook nog, die vertelde hetzelfde." In de bewonersbrief die op 20 maart jl. werd verstuurd, stond het volgende: 'De werkzaamheden worden uitgevoerd in twee delen. Deel 1 vanaf de rotonde tot de Schapenbogert wordt als eerste opgepakt. Deel 2 Schapenbogert tot aan het kombord in de Molenstraat voeren we pas uit als het Waterschap Brabantse Delta goedkeuring geeft. Deze goedkeuring hangt af van de keuze over de huidige en toekomstige waterkering. Ik verwacht het besluit in het vierde kwartaal 2019.'

Hoe het nu dus precies allemaal zit, is voor niemand meer echt duidelijk. Wat wél duidelijk is, is dat de bewoners van de Molenstraat het beu zijn. Flyers werden dan ook door de autoramen overhandigd aan de bestuurder, gevolgd door een korte uitleg waarom. Op enkele middelvingers, snauwen en zelfs iemand die zijn raam überhaupt niet open deed na, reageerden de meesten coulant. Op de vraag of de vrijwilligers niet liever op de bank met een kopje koffie zitten, luidde het antwoord: "Nee hoor, we weten waar we het voor doen. Zo'n negatieve reactie schud ik van me af en dan richt ik me weer op de volgende."

Beelden bij dit artikel