Deel 2 Wagenstraat (vroeger Wagenbergsche Straat)

Het eerste rechte stukje van de Wagenstraat is rond 1950 volgebouwd met huurwoningen. Tevoren stonden er slechts enkele panden. Kort na de oorlog is er ook een noodwoning geplaatst, die rechts op de ansichtkaart te zien is. Achteraan op die ansichtkaart staat nog een boerderij. Toen die nieuwe huizen en de noodwoning werden gebouwd bestond de straatnaam Wagenstraat nog niet en was het van oudsher de Wagenbergschestraat.

En in de gemeentelijke administratie was Wagenberg gewoon WIJK B. Op de tegenwoordige nummers 1 en 2 stonden al panden en die hadden nr. B240 en B241. Zo kregen de nieuw gebouwde huizen tot en met nr. 19, de nummers B240a tot en met B240h. Aan de rechtse kant werd dat B241a tot en met 241i. En de eerste acht huizen in de Van Schendelstraat waren genummerd als: 241j tot en met 241q.

Vermeldenswaard – en mogelijk niet volledig – zijn de volgende adressen met daarbij oude gegevens. Voor meer informatie hierover verwijs ik naar Vlasselt-boekje 69 van Ad Kokke: 'Ambachten en beroepen in Wagenberg.' (1994).

1-3: Bakkerij vanaf omstreeks 1800. In de vorige eeuw: bakker en kruidenier Van Gils, gevolgd door de familie Van den Diepstraten. De kruidenierswinkel is voortgezet door Rinus en Miet van den Diepstraten-den Exter als 'De Spar' tot 2011 en werd toen 'De Troefmarkt'. De bakkerij was in de jaren 60 al overgenomen door de familie van Dongen-Meeuwissen op nr. 3. Nu is ook de winkel op 1 van de familie Van Dongen als de 'Lekker Makkelijk Supermark'. Al vele jaren wordt meegedaan met het 'Beste Brabantse Worstenbroodje' en steeds is Van Dongen heel goed en meermalen ook 'De Beste'.

8: Giel Rasenberg, veevoeder, kunstmest, zaden, enz.

21: Peer Vermeulen, boerke en tuinderij, slachter en biggenkoopman. Later nog juinschuur. In de 19e eeuw woonde hier een linnenwever. Het oude pand is geloopt in 1974. Nu: 'Chriss Cross Textile Art'.

22: Op de hoek van de Van Schendelstraat heeft een oude boerderij gestaan van de familie Nuijten en daarna Daniëls-Nuijten. De boerderij is in 1955 afgebrand.

DE KEI Het bevrijdingsmonument, op de hoek van de Van Schendelstraat, hebben bewoners van de Wagenstraat daar in 1994 opgebouwd als eerbetoon aan onze Poolse bevrijders. Ze kozen voor een zwerfkei op een sokkel, dit vanwege zijn symbolische betekenis. Want: de Polen waren op een soort zwerftocht door Europa om terug te kunnen keren naar hun eigen vaderland. De strijd die moest worden gevoerd was keihard. En onze bevrijders waren ook 'keien' van soldaten. Elk jaar op 4 november wapperen de Poolse en de Nederlandse vlag gebroederlijk naast elkaar. Bij de Kei kwam in 2015 een luisterpaal. Op 4 mei vindt hier de dodenherdenking plaats met genoemde buurtvereniging en Harmonie O.V.U.

25: Tuinderij en boerderij van de familie Bogaers. Later paardenmanege. Het pand is gesticht in de 17e eeuw met een grote schuur, die aan het eind van de oorlog in 1944 is verwoest.

32: Op de hoek van de Akkerstraat staat de voormalige boerderij van de familie Van Gils en daarna Broeders.

De Akkerstraat werd vroeger Akker-straotje en Nooit-gedacht genoemd en was ooit een voetpad naar de Kerkstraat – Van den Elsenplein. Dit is als een streepjeslijn weergegeven op de topografische kaart uit 1875. Daarop zijn meerdere voetpaden te zien. Meteen na de oorlog zijn in de Akkerstraat twee aaneengesloten noodwoningen gebouwd, die later zijn omgebouwd tot garages.

34: Sjaak van Gils is jarenlang kantoorhouder Centrale Volksbank geweest.

36: Voormalige naoorlogse noodwoning.

38: Aannemer en aanleg telefoonkabels en -palen Koos van Meel. Daarna kinder-knipsalon.

Hier eindigt het eerste deel van de Wagenstraat bij de Voshil, die na de aanleg in 1969 ook 'Ventweg' genoemd werd. Links gaat naar de rotonde en rechts voorbij het viaduct ligt in de verte de A59, die eerst 'Maasroute' heette. Daar lag aanvankelijk alleen een haakse bocht richting Made en die werd 'de Tarzanbocht' genoemd, tot de komst van de tegenwoordige autowegen daar midden jaren 80.

Voshil 20: 'Henk Hamers Bomen.'

Wordt vervolgd: Johan van der Made.

Beelden bij dit artikel