Den Duin in Made start nieuwe schooljaar met extra grote collectie boeken in de schoolbieb

Op vrijdag 7 juli hebben de leerlingen van basisschool Den Duin in Made, zich een rotje gerend. Door een sponsorloop wisten de leerlingen €2500,25 binnen te halen, een bedrag dat door de school is verdubbeld, zodat er in totaal €5.000,50 beschikbaar is voor uitbreiding van de collectie boeken in de schoolbibliotheek.

Margot van Breugel, consulente van Theek5, gaat samen met juf Suzanne en juf Thamar, kartrekkers vanuit de school, de nieuwe collectie boeken samenstellen, aanschaffen en de schoolbibliotheek herinrichten.

Naar verwachting zal de feestelijke en officiële opening van de schoolbieb plaatsvinden in de Kinderboekenweek. Die is in oktober.