Directeur Woonvizier Eric van den Einden vertrekt per 1 augustus

Eric van den Einden is sinds 2009 directeur-bestuurder van Volksbelang en per 1-1-2017 bij Woonvizier. Bij zijn komst had Volksbelang een turbulente periode achter de rug en een stevige nieuwbouw ontwikkelportefeuille.

Onder zijn leiding is, met een goede wisselwerking tussen bestuur, werkorganisatie en Raad van Toezicht, de organisatie geprofessionaliseerd en de samenwerking met gemeente, huurders en andere belanghouders versterkt. Afgelopen 1,5 jaar heeft hij mede leiding gegeven aan de fusie en integratie van de organisaties van Volksbelang en Goed Wonen tot Woonvizier. Door de huurders en belanghouders wordt Woonvizier gewaardeerd als een betrokken, ondernemende, slagvaardige organisatie die goed maatschappelijk presteert en zich daarover transparant verantwoordt.

Dit blijkt ook uit de prima resultaten van de maatschappelijke visitaties. Afgelopen jaren zijn in de verschillende dorpen belangrijke nieuwbouwprojecten opgeleverd onder andere St- Jozefhof, Rozenbloemhof, Prinsenpolder en Burgemeester Smitsplein in Made, F-Veld en plannen Oranjeplein in Terheijden, Postweg en Dorpsstraat in Wagenberg en is de bouw van de nieuwe Ganshoek in Lage Zwaluwe in volle gang.

De heer van den Einden heeft aangegeven na twee bestuurstermijnen van vier jaar, dat dit voor hem een logisch moment is een vervolgstap in zijn loopbaan te zetten. De Raad van Commissarissen van Woonvizier start op korte termijn de wervingsprocedure voor een nieuwe directeur-bestuurder.