Dongemond college unit Made ontvangt vignet Gezonde School

Werken aan gezondheid op school loont. Het draagt bij aan betere schoolprestaties, minder schooluitval en een gezondere leefstijl. Zo zorgt het Dongemond college voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én heeft de school aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van haar leerlingen.

Themacertificaat
De school kreeg met het vignet ook het themacertificaat Bewegen en Sport. Dit certificaat geeft aan dat er vele activiteiten op dit gebied plaatsvinden. Activiteiten die de school uitvoert zijn sportdagen, toernooien en andere beweegactiviteiten.

Sportprojecten
Naast de vele sportieve en gezonde activiteiten die de medewerkers van Unit Made uitzetten, dragen ook de verschillende sportprojecten bij aan het behalen van het vignet Gezonde School. Zo worden tijdens het jaarlijks terugkerend leefstijlproject de thema’s gezonde leefstijl en sportstimulering onder de aandacht gebracht bij leerlingen en maakt de school het naschools sporten via het project Sport Up Drimmelen het voor alle jongeren uit de regio Drimmelen mogelijk.


Trots
Wilma Roefs, directeur Dongemond college unit Made is trots om een Gezonde School te zijn. “Het vignet Gezonde School is erkenning voor de mooie sport- en leefstijlprojecten die op unit Made worden uitgevoerd. We zijn trots op dit behaalde resultaat!”