Dorpsvisie Lage Zwaluwe – hoe nu verder?

Samen met het dorp maakt de gemeente Drimmelen een Dorpsvisie voor Lage Zwaluwe.

Daarvoor stond eerst een vragenlijst open van 21 augustus t/m 17 september 2023. Ruim 750 inwoners en ondernemers uit Lage Zwaluwe hebben de vragenlijst daadwerkelijk ingevuld: bedankt! Op de uitnodiging om met elkaar het gesprek aan te gaan over verschillende thema’s is ook massaal gereageerd: ruim 150 personen hebben zich daarvoor aangemeld!  

Er zijn drie bijeenkomsten voor die themagesprekken met de mensen die zich daarvoor aangemeld hebben. De eerste staat nu gepland op 14 november en later dit jaar/begin volgend jaar volgen de andere twee. De deelnemers ontvangen daar persoonlijk bericht over. Na die bijeenkomsten hebben we de input om de Dorpsvisie te maken.

Kijk voor meer informatie over de Dorpsvisie en het verdere proces op: wijzijndrimmelen.nl (Dorpsvisie Lage Zwaluwe, onder ‘Denk mee, doe mee’).