Drimmelen, Altena, G’berg en O’hout treden gezamenlijk strenger op tegen drugs

Dongemond gemeenten Drimmelen, Altena, Geertruidenberg en Oosterhout breiden het zogenaamde Damoclesbeleid uit in strijd tegen ondermijning.Artikel 13b van de Opiumwet (ook wel de wet Damocles genoemd) geeft een burgemeester de bevoegdheid om handhavend op te treden tegen drugshandel en de aanwezigheid van drugs in voor publiek toegankelijke lokalen, zoals cafés, en in niet voor publiek toegankelijke lokalen, zoals een bedrijfsruimte, een loods en woningen. Om hier uitvoering aan te kunnen geven hebben de burgemeesters Beleidsregels artikel 13b Opiumwet’ vastgesteld.

Deze gemeenten hebben sinds 2016 al een gezamenlijk beleid. Door samen afspraken te maken over de sluitingstermijnen, trekken de burgemeesters uit het politie teamgebied Dongemond samen één duidelijke lijn. Niet alleen voor wetsovertreders, maar ook voor handhavingspartners en overige betrokkenen. Met de uitbreiding van het beleid kunnen de burgemeesters woningen en andere gebouwen die in verband worden gebracht met drugsproductie en -handel nu ook sluiten wanneer alleen sprake is van voorbereidingshandelingen. Bijvoorbeeld wanneer de ruimte al wel is ingericht als hennepkwekerij of lab maar de drugs er nog niet aanwezig zijn. Daarnaast gaan de gemeenten strenger optreden bij het aantreffen van soft drugs in woningen. Bij de eerste constatering wordt in het vervolg een last onder dwangsom opgelegd. De dwangsom is er op gericht de situatie ongedaan te maken, te beëindigen, het voorkomen van herhaling, het wegnemen of beperken van de gevolgen van een overtreding. Wanneer de dwangsom niet of niet tijdig wordt uitgevoerd ontstaat er voor de overtreder een betalingsverplichting (verbeurte van de dwangsom). De dwangsom komt in de plaats van de bestuurlijke waarschuwing. In het nieuwe beleid kan de burgemeester ook in ernstige gevallen strenger optreden. Wanneer er sprake is van een ernstig geval hangt af van de omstandigheden van het geval en kan dan ook slechts van geval tot geval worden beoordeeld door de burgemeester. Zo kan de hoeveelheid aangetroffen drugs daarbij van belang zijn evenals bijkomende omstandigheden.