Drimmelen-dorp krijgt primeur gratis zelfrijdend vervoer

Vanaf 2017 wordt er gewerkt aan zelfrijdend vervoer in de gemeente Drimmelen. Het project krijgt steeds verder vorm en momenteel zijn er bijna elke dag ontwikkelingen. Er is een contract met The Future Mobility Network afgesloten. Dit zorgt er voor dat de NAVYA-bus in de gemeente Drimmelen kan gaan rijden. Op dit moment is de RDW bezig met onze ontheffingsaanvraag.

Er zijn meerdere routes binnen de gemeente onderzocht en eerder lag de focus op routes in het buitengebied. Deze bleken na verder onderzoek echter toch niet geschikt. Op de meeste routes in het buitengebied bleek de weg namelijk te smal of moest er te vaak ingegrepen worden door de bestuurder/steward. Ook de eisen die het voertuig vraagt van de omgeving of de behoefte naar vervoer in het betreffende gebied waren redenen om niet voor die routes te kiezen. Daarom is er in overleg met The Future Mobility Network in een breder perspectief naar mogelijke routes voor de pilot gekeken. Zo kwam het havengebied van Drimmelen in beeld.

De meest kansrijke route is op 23 april jl. vastgesteld door het college. De keuze is gevallen op verschillende routes rond de havens van het dorp Drimmelen, met een uitloop naar de kern van het dorp zelf (Ons Dorpshuys). Deze routes vragen geen aanpassingen van de omgeving, zoals bij de start van het project is afgesproken. Het zelfrijdend vervoer biedt in Drimmelen mooie kansen voor zowel de bezoekers van het gebied als voor de inwoners zelf. Zo kunnen mensen vanuit het hart van het dorp straks gemakkelijk met het busje (shuttle) naar de supermarkt die in het havengebied gerealiseerd wordt.

De shuttle zal door verbindingen met de buurtbus 224, de Zilvermeeuw en het dorp zorgen dat verschillende doelgroepen het voertuig uit kunnen proberen. Samen met de provincie Noord-Brabant, BUAS en TU Delft wordt onderzoek gedaan naar de ervaringen van deze groepen.

Volgens de planning gaat de shuttle begin van de zomer rijden. Tien weken lang rijdt de shuttle door het havengebied. De start is afhankelijk van de ontheffingsaanvraag waar de RDW op dit moment mee bezig is. Wanneer het moment van starten zeker is, wordt hierover gecommuniceerd en wordt de met Arriva ontwikkelde 'dienstregeling' definitief.

Inwoners en ondernemers van de kern Drimmelen in het betreffende gebied, worden uitgenodigd voor een bewonersinformatieavond op 13 mei.

Samen met de partners FMN, Arriva, BUAS, TU Delft en de provincie Noord-Brabant, ziet Drimmelen dit als een uniek project. Zo zijn er nog niet veel proeven in Nederland geweest met een zelfrijdend voertuig in een omgeving met ander verkeer. Het is de eerste keer dat er een netwerk van routes wordt opgezet.

Wethouder Jan-Willem Stoop realiseert zich dat er nog het nodige werk verzet moet worden, maar verwacht dat we midden in het toeristische seizoen een mooie voorziening in Drimmelen hebben. Er hoeft niet voor betaald te worden. Het gebruik is gratis.

Het project wordt gerealiseerd met (gedeeltelijke) financiële steun van de Provincie Noord-Brabant en Regio West-Brabant.

Beelden bij dit artikel