Drimmelen eerste gemeente in Nederland met verbod op plezierjacht?

De nieuwe politieke partij SAMEN Drimmelen gooit een balletje op over plezierjacht. Sinds eergisteren is plezierjacht op wilde eenden en konijnen weer toegestaan en vanaf 15 oktober ook op fazanten en hazen. Waar dieren schade berokkenen aan gewassen of dijken, zijn maatregelen onontkoombaar, maar waar het de partij om gaat is het woordje plezier. Plezierjacht is niet hoe we met dieren om mógen en kúnnen gaan, zo valt te lezen op de Facebookpagina waar u gevraagd wordt sámen mee te denken over inzetten op Drimmelen als eerste gemeente in Nederland waar plezierjacht niet is toegestaan. https://www.facebook.com/SAMEN-Drimmelen-125096838979146/