Drimmelen voldoet (nog) niet aan de Banenafspraak

Er werken bij de Gemeente Drimmelen een paar honderd mensen maar een fors aantal daarvan werkt parttime. Daarom wordt het aantal banen bij de gemeente uitgedrukt in fte's. Fte staat voor fulltime equivalent, ofwel fulltime banen. In Drimmelen zijn er op dit moment 147,61 fte's.

Voor de wet Banenafspraak zouden er in dit aantal 2,85 fte's door doelgroepers – mensen met een beperking – moeten worden ingevuld. Drimmelen telt op dit moment echter slechts 1,0 fte conform de wet Banenafspraak ofwel er moeten in 2018 nog 1,85 fte's worden ingevuld om aan de eis te voldoen.

Aan de Quotumregeling voldoet Drimmelen wel omdat daar alle doelgroepers in worden meegeteld zoals detacheringen bijvoorbeeld vanuit !GO en medewerkers die vóór 1-1-2014 ingestroomd zijn met een (w)sw indicatie. In deze berekening komt Drimmelen op 4,11 fte's waarvan 1,0 fte medewerker vorig jaar in dienst is genomen. Deze medewerker betreft de 1,0 fte die als enige telt voor de wet Banenafspraak waaraan werkgever Gemeente Drimmelen dus niet voldoet nog.

Een andere kwestie op het gebied van mensen met een beperking in dienst nemen is een wetsvoorstel van de regering. In het voorstel wordt gesproken over het laten werken van mensen met een beperking ónder het minimumloon. Het zou daardoor makkelijker worden voor de doelgroep om aan een baan te komen en het zou meer banen opleveren.

Onbespreekbaar! volgens velen, met name gehandicapten. Zij wijzen op de wet (uit 1968) waarin staat dat iedereen recht heeft op het minimumloon. Verder willen ze het voorstel zo snel mogelijk van tafel omdat werken onder het minimum ook inhoudt dat er geen recht meer is op werkloosheids- arbeidsongeschiktheidsuitkering, of pensioen.

Ook het Centraal Planbureau heeft berekend dat het voorstel géén extra banen zal opleveren maar wél inkomsten voor de schatkist. Dit onder andere door de besparing van het niet meer mogen opbouwen van rechten op uitkeringen en pensioen. Na de zomer wordt het wetsvoorstel verder besproken in politiek Den Haag.