Drukbezochte afscheidsreceptie Eric van den Einden

Eric van den Einden heeft de functie directeur-bestuurder aanvaard bij woningstichting Veste in Drunen. Een functie die hij ruim acht jaar in onze gemeente vervulde. Dat was eerst bij Volksbelang en na de fusie met Goed Wonen bij Woonvizier.

Onder zijn bewind kwamen vele projecten van de grond maar met name de nieuwe Ganshoek in Lage Zwaluwe – momenteel volop in aanbouw – wordt gezien als zijn huzarenstukje. Een huzarenstukje mag ook het deels verhuren van het kantoor van de woningstichting worden genoemd. Eric van den Einden vond bij zijn aantreden dat het gebouw best fors was en offerde zelfs zijn directiekamer op om ruimte te maken voor onderhuurders. Deze opbrengst kwam uiteraard ten goede aan de woningstichting en dus aan de huurders.

Van den Einden werd voor al zijn inspanningen en resultaten bedankt door onder andere de Raad van Commissarissen, de huurdersvereniging en in de persoon van Jan-Willem Stoop, door de gemeente.