Een sluitende gemeentebegroting maken, is dat nou moeilijk?

Een sluitende gemeentebegroting maken, is dat nou moeilijk?

Vooropgesteld en om meteen met de deur in huis te vallen; de gemeentelijke begroting 2020 ziet er inderdaad positief uit. Echter, positief kan altijd positiever als er minder negatieve zaken spelen. Natuurlijk kan niemand in de toekomst kijken en worden sommige dingen achterhaald door de tijd. Zo werd de Kadernota 2020 reeds door de gemeenteraad behandeld en financieel verwerkt. Wijzigingen als begrotingsrichtlijnen, kapitaallasten en dergelijke zijn daarin doorgevoerd. Deze kadernota echter verwerken in een begroting, geeft altijd verschillen.

Onvoorziene kosten

Daar zijn diverse oorzaken de reden van. Net als landelijk stijgen ook in Drimmelen de kosten voor bijvoorbeeld hulp in de huishouding, jeugdzorg en persoonsgebonden budget (PGB) Daarnaast kreeg Drimmelen ook te maken met onvoorziene extra kosten ter bestrijding van de processierups, kosten die komende jaren waarschijnlijk ook gemaakt zullen moeten worden.

Wachtgelden en ziekteverzuim

Expliciet voor Drimmelen is een van de hoogst afwijkende verschillen, de begrote kostenpost 'wachtgeld voor (oud)bestuurders' met een bedrag van €129.000 per jaar voor de komende vier jaar. Verder kampt Drimmelen ook met een hoger ziekteverzuim dan gemiddeld in de sector. Die tendens lijkt zich ook komend jaar door te zetten.

Addertje onder het gras

Een ander opmerkelijk punt is de mededeling dat de lastendruk gelijk zal blijven. Dat blijft het ook maar wel met een addertje onder het gras. De hogere lasten van de onroerendgoedbelasting (OZB) van €4,91 per huishouden én de hogere afvalstoffenheffing van €8,89 worden gecompenseerd door een éénmalige verlaging van €13,80 van de rioolheffing. Dat houdt voor 2020 gelijkblijvende lastendruk in maar dus wél eenmalig zo valt op te maken uit de meerjarenbegroting.

Boomplantdag en Vuelta

Andere zaken uit de begroting van 2020 die opvallen zijn het in ere herstellen van boomplantdag. Er zullen weer bomen worden geplant in samenwerking met kinderen uit onze gemeente. Verder ook de mededeling dat er €50.000 wordt uitgetrokken voor de doorkomst van de Vuelta volgend jaar. De gemeente ziet het prestigieuze wielerevenement als een unieke kans om Drimmelen op de (toeristische) kaart te zetten. Navraag leert echter dat het grootste deel van deze €50.000 nodig is voor het aanpassen van het wegdek, en na de doorkomst van het wielerpeloton het herstel van de wegen. Een deel van het bedrag is overigens vorige week al opgegaan aan de marginaal bezochte voorlichtingsavond met diverse prominente gasten uit de wielerwereld zodat er niet bijster veel over zal blijven voor 'toeristisch Drimmelen'.

Op 7 november buigt de raad zich over de begroting 2020 met een meerjarenperspectief voor 2021, 2022 en 2023. Deze raadsvergadering is openbaar en ook thuis live te beluisteren.