En Gaston, wat hebben we gewonnen? Sandwichborden!

In de periode van 7 januari tot en met 28 januari 2019 heeft de gemeente Drimmelen een snelheidsmeterspaarpot (excuus, wij van KijkopDrimmelen hebben consequent verkeerde benamingen gebruikt) geplaatst aan de Kerkdijk in Helkant omdat de mensen aangaven dat daar structureel veel te hard gereden wordt.

De toegestane snelheid is er 30 kilometer per uur. In het kader van de provinciale actie  http://www.nulverkeersdodenbrabant.nl is op deze locatie in samenwerking van de gemeente met de bewonersgroep Hooge Zwaluwe Voor Mekaar, een digitale snelheidsmeterspaarpot geplaatst. Dit hield in dat voor ieder voertuig dat daar passeerde en dat minder hard reed dan de toegestane snelheid van 30 kilometer per uur, een bedrag gestort werd in deze snelheidsmeterspaarpot. Dit tot een maximumbedrag van 2000 euro.

Er was daar een digitaal bord, met stroom – geleverd door één van de bewoners – geplaatst. Dit digitale bord gaf de snelheid aan en het bedrag dat hiermee verdiend werd. Zo kon iedereen zijn eigen snelheid aflezen en het bedrag dat men ‘verdiende’. Vooraf was bepaald dat de bewonersgroep Hooge Zwaluwe Voor Mekaar zou mogen besluiten waaraan dit opgebrachte geld besteed zou gaan worden.

Er was veel publiciteit gegeven aan deze actie middels plaatselijke kranten, Facebook, de kabelkrant van Omroep Drimmelen, Kijk op Drimmelen etc. Daarbij is gevraagd om ideeën die de inwoners uit de kernen Hooge Zwaluwe en Helkant hadden door te mailen naar de bewonersgroep. Ook is aan de inwoners van de Kerkdijk, waar deze snelheidsmeterspaarpot geplaatst was, gevraagd naar hun ideeën.

In totaal zijn er 22 ideeën geopperd, variërend van een aanschaf AED voor Helkant, donatie aan het Oranjecomite, een uitje voor bejaarden, etc. etc. tot heel specifieke verkeersmaatregelen. Door de bewonersgroep zijn al deze ideeën op een rij gezet en uiteindelijk is het volgende onderwerp uitgekozen. Er worden, uiteraard na overleg met de gemeente, op de doorgaande weg van de kernen Helkant en Hooge Zwaluwe, een aantal geplastificeerde zogenaamde sandwichborden geplaatst.

De bedoeling is dat kinderen van basisschool De Schittering uit Hooge Zwaluwe tekeningen maken over snelheid. Die worden op deze sandwichborden aangebracht. Deze tekeningen hebben betrekking op de snelheid op deze doorgaande weg in beide woonkernen. Op deze manier wordt de jeugd betrokken bij dit onderwerp in de hoop dat ouders, familie, vrienden, buren er dan langzamer zullen rijden. Dit alles uiteraard met de bedoeling dat het verkeer in Hooge Zwaluwe en Helkant veiliger wordt.

Heeft dit verder nog een vervolg? Als het aan de bewonersgroep HZVM ligt zeker wel. Uit een tussentijdse meting bleek dat op de locatie waar de snelheidsmeterspaarpot, het aantal (te) hardrijders gezakt is van 93 naar 85 procent. Dit houdt inderdaad in dat er nog steeds structureel door de overgrote meerderheid van de passanten (85 %) harder dan 30 kilometer per uur wordt gereden.

Met deze cijfers in de hand wil de bewonersgroep Hooge Zwaluwe Voor Mekaar graag samen met enkele bewoners van de Kerkdijk uit Helkant, met de gemeente rond de tafel gaan zitten om te bekijken of het mogelijk is om op de locatie structurele (verkeers)maatregelen te treffen waardoor de snelheid lager wordt. Te denken valt bijvoorbeeld aan een wegversmalling.

De bewonersgroep Hooge Zwaluwe Voor Mekaar wil iedereen, die op welke wijze dan ook meegewerkt heeft, hiervoor bedanken.