Enkele agrariërs enthousiast over telen ‘nieuw gewas’

Er was vertrouwelijke informatie over aanvragers van het aanleggen van grootschalige zonnevelden op hun landbouwgrond maar één van de namen – Segeren uit de Brugdam in Lage Zwaluwe – viel toch. Dit tot ergernis van diverse partijen die vinden dat het ernstig schort aan communicatie. Menigmaal werd weekblad 't Carillon in negatieve zin aangehaald omdat het zeer slecht bezorgd wordt.

Zo ook in de Brugdam waar bewoners niet, of te laat, geïnformeerd worden over de plannen voor een zonneveld. Het college onderstreepte de bezorgproblematiek maar is van mening dat het hier een particulier initiatief betreft en de communicatie daar dus hoort te liggen en niet bij de gemeente.

Met een ruime meerderheid werd het voorstel om zonnevelden aan te leggen aangenomen waarmee de weg voor agrariërs vrij is deze nieuwe vorm van 'gewas' op te starten. Van de totale landbouwgronden in Drimmelen mag 150 ha worden ingezet voor deze nieuwe manier van duurzame energie grootschalig opwekken.