Enquête over onderhoud groen

Deze week ontvangen ruim 2000 inwoners van de gemeente Drimmelen een uitnodiging om deel te nemen aan een enquête over het onderhoud van het openbaar groen in de gemeente. Zo wil de gemeente in kaart brengen wat inwoners vinden van het onderhoud en de kwaliteit van het openbaar groen. De enquête wordt uitgevoerd door bureau Dimensus uit Breda.

Sociaal Werkbedrijf MidZuid voert het groenonderhoud in opdracht van de gemeente uit. Door elk jaar een tevredenheidsenquête te houden, meet de gemeente op welke onderdelen het groenonderhoud goed is of beter kan. De enquête wordt gehouden door Bureau Dimensus uit Breda.

Het is mogelijk dat mensen die de vragenlijst ontvangen vorig jaar ook zijn benaderd om mee te doen aan deze enquête. De gemeente stelt het zeer op prijs als zij nu ook mee willen doen. De mening van de inwoners is belangrijk en dit onderzoek draagt bij aan een betere dienstverlening.