Enquête toekomst verkeer en vervoer in Drimmelen

Uw mening als inwoner wordt gevraagd door een vragenlijst in te vullen. Hierin is het mogelijk om verkeersknelpunten te benoemen én mee te denken over het oplossen daarvan. Het gaat onder andere om concrete zaken zoals het verbeteren van fietsroutes en de verkeersveiligheid op wegen binnen en buiten de bebouwde kom.

Daarnaast gaat het plan over openbaar vervoer, parkeren, bereikbaarheid van kernen en welke routes zwaar verkeer mag gebruiken. In de vragenlijst is ruimte om knelpunten en verbeterpunten aan te geven. Geef uw mening en vul de enquête in op  http://www.verkeersenquetedrimmelen.nl  Invullen kost maximaal tien minuten.

Iedereen kan aan deze enquête deelnemen en gegevens worden anoniem en strikt vertrouwelijk behandeld. De resultaten van de enquête worden behandeld in het beleidsplan. Dit plan ligt na de zomer ter inzage. Het is de bedoeling dat de gemeenteraad het beleidsplan aan het eind van dit jaar vaststelt. Wie de vragenlijst liever op papier ontvangt kan bellen met 140162 en vragen naar het secretariaat van Openbare Werken of een e-mail sturen naar:  openbarewerken@drimmelen.n

l