Ernstige misstanden op camping in Lage Zwaluwe bij controle huisvesting arbeidsmigranten

Een van de woonruimtes op een camping in Lage Zwaluwe waarin twee mensen verbleven, voldeed niet aan de brandveiligheidseisen. Er was er geen ventilatie en de ruimte werd verwarmd met een elektrische kachel. De gemeente heeft de campingeigenaren gelast deze ruimte direct te ontruimen en de bewoners tijdelijk elders op de camping onder te brengen. Daarnaast was er sprake was van een aantal onjuiste adresinschrijvingen van bewoners.

Op het moment van de controle waren er 3 Nederlandse gasten en 29 arbeidsmigranten aanwezig. Ook andere woonruimten voldeden niet aan de regels voor brandveiligheid en bouwregelgeving. Verder is geconstateerd dat het gebruik van de camping niet voldoet aan de bestemmingsplanregels en de eigenaren niet beschikken over een vereiste omgevingsvergunning voor de huisvesting van arbeidsmigranten.

De eigenaren van de camping zijn aangesproken en worden verzocht om alle geconstateerde overtredingen ongedaan te maken. De eigenaren hebben kenbaar gemaakt plannen te willen maken voor huisvesting in bestaande (bedrijfs-)gebouwen. Bij een aanvraag voor een omgevingsvergunning wordt bekeken in hoeverre de huisvesting van arbeidsmigranten op deze locatie kan worden toegestaan.

Tijdens de integrale controle stonden voor de gemeente de kwaliteit, de brandveiligheid en rechtmatigheid van de huisvesting centraal. De controles zijn onderdeel van een project dat in West-Brabant in 2017 wordt uitgevoerd in samenwerking met politie, Belastingdienst, UWV en de Inspectie SZW.