Extra bouwlaag opgenomen in bouwplan voormalig Rabobankgebouw Made

Het college heeft ingestemd met het bouwplan van projectontwikkelaar Zwaluwe, voor het voormalige Rabobankgebouw in Made.

In het gebouw komen in totaal 16 woningen op de begane grond, de eerste verdieping én een nieuw toe te voegen bouwlaag. Een deel van de begane grond blijft voorlopig in gebruik als bank. 

Het plan ligt de komende weken ter inzage in het gemeentehuis en/of via www.ruimtelijkeplannen.nl (onder nummer NL.IMRO.1719.1bp17adelstraat9-on01). Mondelinge of schriftelijke zienswijzen kunnen worden ingediend tot 21 december aanstaande, via de Gemeenteraad van Drimmelen, Postbus 19, 4920 AA in Made of via de heer G.P.M. van Tiel, via 140162 (maandag t/m donderdag).