Extra opinieronde over het vluchtelingenvraagstuk

Op 12 mei 2016 houdt de raad een extra opinieronde over het vluchtelingenvraagstuk. NB: de geplande informatieronde komt te vervallen. Tijdens de opinieronde bespreekt de raad het voorstel van het college over de bijdrage van de gemeente Drimmelen aan de opvang van vluchtelingen en/of vergunninghouders. De provincie heeft de Biesbosch-gemeenten (Drimmelen, Geertruidenberg, Moerdijk, Woudrichem, Aalburg en Werkendam) in het ‘Pact van Brabant’ verzocht extra opvang te realiseren en eind mei een voorstel daartoe klaar te hebben.

Start vergadering: 19.30 uur.

Wilt u meer informatie of wilt u zich aanmelden als inspreker bij een agendapunt van de opinieronde? Dan kunt u contact opnemen met de griffie, telelefoonnummer 140162, e-mail: griffie@drimmelen.nl.

Let op! Helaas is in 't Carillon van week 18 de verkeerde datum van deze bijeenkomst (19 mei 2016) vermeld. De juiste datum is 12 mei 2016.

Bron: website Gemeente Drimmelen