Feest! Drimmelen houdt 2,5 miljoen over, inwoners krijgen € 50 terug per huishouden

De jaarrekening 2017 heeft een positief saldo. De gemeente houdt dit boekjaar € 2,5 miljoen over. Het college van burgemeester en wethouders stelt voor om van dit saldo € 1,4 miljoen te gebruiken voor doorgeschoven werkzaamheden voor onder andere onderhoud van de openbare ruimte en duurzaamheidsprojecten.

Voor de openbare ruimte gaat het om onderhoud aan wegen (€ 550.000) en openbare verlichting (€ 240.000). Daarnaast wordt voorgesteld om een bedrag van € 516.000 te reserveren voor jeugdzorg.

Ten slotte stelt het college voor om het restant saldo van € 650.000 terug te geven aan de inwoners van gemeente Drimmelen. De teruggaaf zal ongeveer € 50 per huishouden zijn.

Met de jaarstukken 2017 legt het college beleidsmatig en financieel verantwoording af aan de gemeenteraad over het gevoerde beleid en de uitvoering ervan. De accountant heeft een goedkeurende verklaring afgegeven. Op 28 juni 2018 behandelt de raad de voorstellen en de jaarrekening.