Flippenpad vernoemd naar Flip van der Made. Een straatje dat net als Voshil ouder is dan Wagenberg zelf!

Het Wagenbergse straatje Flippenpad is veel ouder dan de naam. Die is afgeleid van de allereerste bewoner, die Flip heette. Omstreeks 1880 heeft Flip van der Made daar een huis gebouwd, nu is dat nr. 2. Toen was het nog een voetpad naar de Brandestraat en schuin over een akker naar de Parallelweg. Sindsdien werd het pad genoemd naar Flip die daar woonde: 'de pad bij Flippe' ofwel de 'Flippe-pad'.

In de Flippenpad staan nu zeven huizen en eindigt voor een akker. De benaming voor het pad is gebleven en is in 1953 door de gemeente Terheijden vastgesteld als Flippenpad. Zie: Vlasseltboekje 40 (1988). De parallelweg langs de omleidingsweg is in 2007 Voshil genoemd.

Als een oud voetpad bestaat Flippenpad al lang en heel waarschijnlijk vanaf het ontstaan van Wagenberg. Toen lag er tussen de Flippenpad en het nog prille dorpje Wagenberg een zandrug genaamd Voshil. In 1324 was vanuit Terheijden de eerste turfvaart gegraven met een jaagpad en die kan langs de toenmalige Voshil hebben gelegen.

Het is aannemelijk dat deze turfvaart toen in een nagenoeg rechte lijn werd aangelegd vanaf Terheijden naar de Helkant. Dan blijkt die mooi aan te sluiten op de Flippenpad. En aan het mogelijke eindpunt in de Zandstraat zal dan een weeltje zijn gegraven voor de turfschuiten. De boog daar in de Zandstraat kan daarmee in verband staan.

Vanuit de Polder Oude Moeren eindigt daar de Moerseweg. Eenzelfde beeld van een mogelijke ooit gegraven turfweel geeft de wijde bocht in het laatste stuk van de Helkantsedijk. De Flippenpad zou dus een restant kunnen zijn van het oorspronkelijke jaag- of trekpad langs die oude turfvaart. Het straatniveau ligt ook nu nog zichtbaar hoger in het landschap. Later zal een deel van de Vaartkant zijn verlegd naar het midden van de Wagenstraat.

In 1426 was sprake van de ‘Oude Wagenbergse Vaart’ en in 1484 werd genoteerd: ‘d Oude Vaert, wesende oick een strate’. Deze omschrijvingen kunnen goed betrekking hebben op de Flippenpad. Na de grootschalige turfafgravingen in onze omgeving in de 14e eeuw kon de Heer van Breda, als eigenaar van al die woeste gronden, overgaan tot verkoop ervan.

Zo werd in 1435 door Graaf Engelbrecht I van Nassau, heer van Breda, op een dag aan drie personen in totaal 44,5 bunder (= ruim 56 ha) verkocht. Het was gelegen ‘boven Wagenberch omtrent Voshille’. In 1665 werd in de gemeentelijke administratie geschreven: ‘Voshil totte Vletvaart (= Vaartkantsevliet), tusschen de Brandestraet ende Clippelenbosstraat’ (= Wagenstraat).

De zandheuvel Voshil is waarschijnlijk in de 14e eeuw al deels afgegraven voor de ophoging van de laagten in de zandruggen en voor de aanleg van dijken langs de Binnenpolder.

Op de foto staat Jan Bogaers achter zijn ouderlijk huis Wagenstraat 25 op de oude Voshil omstreeks 1955 met uitzicht op de Brandestraat en Helkant. Uiterst links staat een landbouwschuur aan de Parallelweg.

Johan van der Made.

Beelden bij dit artikel