Foutje tevredenheidsonderzoek openbaar groen

Foutje tevredenheidsonderzoek openbaar groen

Er is een foutje geslopen in het tevredenheidsonderzoek over het onderhoud van het openbaar groen. In de tevredenheidsenquête heeft onderzoeksbureau Dimensus uit Breda per abuis het antwoord 'weet niet' vergeten mee te nemen. Daardoor viel de waardering aanzienlijk hoger uit dan de genoemde 6,2. Het werkelijke rapportcijfer dat u als inwoners geeft is een 5,8. Vorig jaar was dat overigens 5,6.