Frank van der Made benoemd tot erevoorzitter van Judoclub Made

Dat Frank van der Made veel deed voor en bij Judoclub Made, staat als een paal boven water. Het lerarenbeleid, wedstrijdsecretariaat, uitbreiding van de Duinpan, kampbegeleiding, Sinterklaasbezoek en het Amerhaltoernooi. Over alles dacht hij mee en werkte hij aan mee. Frank heeft het begrip ‘Judoclub Made, een club waar je je thuisvoelt’ handen en voeten gegeven. Iedereen was welkom en er zijn activiteiten voor alle doelgroepen. Daarnaast wist hij de contributie laag te houden, waardoor het voor zo veel mogelijk mensen ook zo mogelijk was om te komen sporten. Judoclub Made is dankbaar voor de basis die er ligt bij de club met familiegevoel. En hoe toon je die dankbaarheid? Naast benoeming tot erevoorzitter, ontving Frank ook een miniatuur van het beeld dat speciaal voor de eerste plaats op de Europese kampioenschappen judo 2005 te Rotterdam werd ontworpen. Zo hoopt Judoclub Made hem een blijvende herinnering te hebben gegeven van waardering voor al zijn inzet en betrokkenheid in de afgelopen jaren.