Gebouw basisschool De Schittering in Hooge Zwaluwe: een combinatie van sauna en koelcel

Ad Buijs, raadslid van de CAB en zelf inwoner van Hooge Zwaluwe, kan er niet over uit. Al in juni van dit jaar kaartte hij de problemen aan in het schoolgebouw De Schittering in Hooge Zwaluwe. Die problemen bestaan uit het niet goed functioneren van de klimaatbeheersing en lekkages. Lokalen zijn te warm of te koud en bij regen loopt het water langs de muren.

Buijs is van mening dat de problemen zijn ontstaan door verkeerde bezuinigingen bij de nieuwbouw. Zo stelt hij dat de warm-koudinstallatie met één pomp wordt geregeld waar was voorzien in twéé pompen. De te lage capaciteit maakt dat sommige klaslokalen niet warm te stoken zijn en andere lokalen goed voor een sauna door kunnen gaan.

Bijkomend probleem is volgens Buijs ook dat door bezuinigen op de bouwkosten, gebruik gemaakt is van te dunne doorvoerbuizen. Behalve te koude of te warme ruimtes loert ook een ander groot gevaar om de hoek. Het gevaar van vochtproblemen.

De bezuinigingen destijds die worden geschat op 100.000 euro, lijken nu heel dure bezuinigingen te worden. Wethouder Hans Kuijpers kreeg onlangs fiat om met een vooralsnog onbeperkt budget de problemen op te lossen. Weliswaar is de gemeente geen partij in het probleem maar oplossingen lijken op andere manieren niet voorhanden te zijn óf veel te lang gaan duren. Dat wordt mede veroorzaakt doordat Goed Wonen, eigenaar van het gebouw, per 1 januari aanstaande opgaat met Volkbelang in de nieuwe woningstichting Woonvizier. Een ander probleem is het inmiddels failliet gegaan zijn van het installatiebedrijf dat de installatie aanlegde.

De gemeente neemt nu dus de verantwoordelijkheid want in het ene lokaal zweten en in een ander met dikke trui aan zitten, kan natuurlijk niet. Zéker niet voor kinderen. Wordt dus vervolgd.