Geen asielzoekerscentrum in de gemeente Drimmelen


De komst van een asielzoekerscentrum (azc) naar de gemeente Drimmelen is van de baan. Door de lagere asielinstroom zijn er voldoende opvangplekken in het land beschikbaar.

Verwacht werd dat de toestroom van asielzoekers naar Nederland flink zou toenemen. De Commissaris van de Koning verplichtte daarom alle Brabantse gemeenten om asielzoekers en statushouders op te vangen. In het 'Pact van Brabant' werd opgenomen dat Drimmelen, samen met de andere Biesbosch-gemeenten Werkendam, Woudrichem, Aalburg, Moerdijk en Geertruidenberg, 551 asielzoekers en 323 statushouders moest opvangen.

Vrijdag 16 september ging burgemeester Gert de Kok in gesprek met het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers (COA). De optie om toch een locatie achter de hand te houden of op een andere manier in te zetten, is in Drimmelen dus niet meer aan de orde. Het COA liet wel weten dat er medio oktober mogelijk een bijstelling komt van het aantal statushouders dat Drimmelen moet huisvesten.