Geen beleidsnota reststroken in opinievergadering 16 juni. Wel woningbouwprogramma en communicatie inzake AZC

Het agendapunt Beleid Reststroken op de opinievergadering van donderdag 16 juni is komen te vervallen. In plaats daarvan wordt de nota Woningbouwprogramma 2016-2024 behandeld. Het tweede agendapunt is communicatie inzake de komst van een AZC.

Communiceren over de komst van een AZC in Drimmelen zal in eerste instantie zijn naar alle inwoners. Daarnaast zal dat zijn met diverse bewonersgroepen en maatschappelijke instanties zoals ondernemers, zorg, welzijn, onderwijs, vrijwilligersorganisaties enz. Zodra het college een besluit heeft genomen over de locatie van een AZC (dat zal na de zomervakantie zijn) volgt communicatie met direct omwonenden.

Deze communicatie moet nog nader worden uitgewerkt. Te denken valt aan overleg met het COA, het oprichten van een klankbordgroep, een bezoek aan een AZC, een spreekuur en bijeenkomsten.