Geen eenrichtingverkeer Markstraat Terheijden

In juni en juli 2017 voerde de gemeente een proef uit met eenrichtingverkeer in de Markstraat in Terheijden. Volgens de proef leidt eenrichtingverkeer in de Markstraat tot meer verkeer in de Polderstraat, waardoor er meer onveiligheid ontstaat voor de schoolgaande kinderen van basisschool De Zonzeel. Om die reden is besloten geen eenrichtingverkeer in te stellen in de Markstraat. 

Wel onderzoekt de gemeente of het mogelijk is om het parkeren in de Markstraat beter te regelen, waardoor de doorstroming en veiligheid toeneemt. Dit wordt in 2018 meegenomen in de uitvoering van het plan voor de centrumroute van Terheijden.