Geen huisvesting van vluchtelingen in de Nieuwstraat

Het college van burgemeester en wethouders een besluit genomen over de tijdelijke
huisvesting van vluchtelingen uit Oekraïne in het pand aan de Nieuwstraat 49-51.

Het college laat weten af te zien van huisvesting op die plek. Het gevolg daarvan is dat het college de aangevraagde omgevingsvergunning weigert.

Wat betekent dit?

De gemeente huurt het pand niet van de ontwikkelaar en huisvest er geen vluchtelingen uit Oekraïne.
De aanvraag was gericht op huisvesting van vluchtelingen uit Oekraïne en, als dat later niet meer
nodig is, de huisvesting van andere doelgroepen. Het feit dat de gemeente niet tot overeenstemming
is gekomen met de ontwikkelaar, betekent dat de grondslag van de aanvraag van de
projectontwikkelaar wezenlijk verandert. Dit is de reden dat we deze aanvraag voor een
omgevingsvergunning niet goedkeuren en de omgevingsvergunning afwijzen. Concreet houdt dit in
dat er geen vluchtelingen uit Oekraïne worden gehuisvest en ook geen andere doelgroepen zoals
statushouders, spoedzoekers, etc. Overigens heeft de ontwikkelaar nog de mogelijkheid om tegen het
genomen besluit bezwaar te maken. Hiervoor heeft hij zes weken de tijd na dagtekening van de
beschikking.

Wat gaat er nu gebeuren?

De gemeente gaat opnieuw in gesprek met de ontwikkelaar om de ontwikkelingsmogelijkheden van
het pand te bespreken. Indien de ontwikkelaar het bewuste pand of het gebied toch wil ontwikkelen,
dan is hiervoor een nieuwe vergunningaanvraag nodig. Bij een nieuwe aanvraag vragen we de
initiatiefnemer een omgevingsdialoog te houden, dus contact met de omgeving. De gemeente blijft in
principe positief staan tegenover het idee dat op deze locatie woningen komen die aansluiten bij de
behoefte van het dorp.

Zoektocht gaat verder

De huisvesting van vluchtelingen uit Oekraïne blijft een punt van aandacht. Samen met de andere zes
gemeenten in de baronie maakte het college afspraken over de huisvesting van deze doelgroep. Met
het wegvallen van deze locatie gaat de zoektocht naar andere locaties voor huisvesting van
vluchtelingen uit Oekraïne verder.