Geen vuurwerk, wapens of drank in kluisjes Dongemond Made

In het kader Veilig naar School, houdt de politie regelmatig controles van schoolkluisjes. Met name in deze tijd wordt er gecontroleerd op (illegaal) vuurwerk. In Zevenbergen werd tijdens deze controle op het Markland Collega, alcohol aangetroffen in een kluisje. Uiteraard is dat ook niet toegestaan.

Vandaag werden de schoolkluisjes op het Dongemond College in Made doorzocht. In de 95 gecontroleerde kluisjes werd niets ongeoorloofds aangetroffen.