Geld groeit niet aan bomen, instanties en regels wel

Maar liefst 42 jaar geleden werd in Hooge Zwaluwe de handwerkclub opgericht. In de loop der jaren is het aantal leden wat afgenomen, tegenwoordig namelijk nog maar acht, maar wekelijks komen zij samen in Ontmoetingscentrum De Zonzeel om de mooiste creaties te maken. 25 jaar geleden vond Volksdansgroep De Zwierige Zwaluwe haar oorsprong, die tevens iedere week met 25 leden in De Zonzeel samenkomt. Maar nu is besloten dat de accommodatiehuur, die de afgelopen jaren door SWO Drimmelen (Stichting Welzijn en Ondersteuning) werd betaald, wordt stopgezet per 1 januari 2021. Betekent dit het einde van deze clubs?

De Handwerkclub Hooge Zwaluwe komt iedere maandagmiddag van 13.30 – 16.00 uur bij elkaar in De Zonzeel. De één breit, de ander borduurt, haakt of kantklost. Wol, naalden en andere benodigdheden daar zorgen ze zelf voor, een kopje koffie of thee wordt aan de bar besteld en afgerekend en de zaalhuur? Ja, daar zorgt SWO Drimmelen voor. Of was de club nou aangesloten bij de KBO Hooge Zwaluwe? Of subsidieert de gemeente nu een deel? Zoveel instanties, zoveel regels, zoveel mogelijkheden, terwijl de acht dames gewoon gezamenlijk hun hobby willen uitoefenen. Elkaar ontmoeten, een gezellig praatje maken, ervaringen uitwisselen en dat het liefste in De Zonzeel. Want Paul Reniers is al sinds 1992 haast iedere handwerkmiddag het gezicht achter de bar en is daardoor ook een beetje lid van de club.

De Volksdansgroep De Zwierige Zwaluwe komt iedere dinsdagochtend van 09.30 – 10.30 uur in De Zonzeel bijeen om dansles te krijgen van een lerares en vervolgens nog een drankje na te doen. Volksdansen met een club van 25 leden, die met name in beweging willen blijven maar ook hun sociale contacten willen onderhouden. Want als je bij de volksdansles bent, ben je even niet alleen. De groep is al vanaf de oprichting in De Zonzeel thuis en de zaalhuur? Ja, daar zorgt SWO Drimmelen voor. Of was ook deze club nou aangesloten bij KBO Hooge Zwaluwe? Of subsidieert de gemeente nu een deel? Zoveel instanties, zoveel regels, zoveel mogelijkheden, terwijl ook deze 25 leden gewoon gezamenlijk hun hobby willen uitoefenen.

SWO Drimmelen bracht op 28 september jl. een bezoek aan De Zonzeel, waar zij aankondigden dat de accommodatiehuur voor zowel de handwerkclub, als voor de volksdansgroep, wordt stopgezet per 1 januari 2021. Deze maatregel geldt tevens voor de clubs die onder de vleugels van SWO Drimmelen vallen in De Cour in Terheijden en De Mayboom in Made. Er moet bezuinigd worden. In 2019 en 2020 heeft SWO Drimmelen een tekort op de begroting opgelopen van maar liefst 40.000 euro. De reden voor deze kosten is met name het gevolg van de loonkostenstijging door verbetering van de CAO Sociaal Werk. Van de 40.000 euro wordt 75%, 30.000 euro dus, intern bezuinigd op kantoor- en personeelskosten; een aantal vaste werknemers zullen SWO Drimmelen moeten verlaten, en 25%, 10.000 euro dus, wordt gekort op accommodatiekosten. SWO Drimmelen heeft hierbij gekeken naar het maatschappelijk rendement, ofwel, is er voldoende animo voor de activiteit waar SWO Drimmelen de ‘huur’ voor betaalt. Onder andere de handwerkclub en de volksdansgroep in Hooge Zwaluwe delven hierdoor dus het onderspit.

De directeur van SWO Drimmelen, Peter Franken, was voor ons bereikbaar voor commentaar en meldde ons telefonisch het volgende: “De ouderenbonden hebben jarenlang als gunst meegelift op contracten die SWO afgesloten heeft bij exploitanten. SWO heeft daarbij altijd aangegeven dat dit tijdelijk zou zijn en er een moment zou komen dat dit stopt. Nu het moment daar is, wordt er gereageerd uit onbegrip. We moeten bezuinigen waarvan we het grootste deel al zelf en intern op ons nemen. Daarnaast hebben we gekeken naar accommodaties waar het minste gebruik van wordt gemaakt. De ouderen hebben lange tijd mee kunnen liften en ik begrijp dat deze beslissing zuur is, maar er bestaat niet meer zoiets als ‘het zielige oudje’. De ouderen kunnen zelf op zoek gaan naar oplossingen voor het voortbestaan van hun club. Zelf creatief zijn. SWO Drimmelen wil hen daarbij helpen en adviseren, maar wij zullen de accommodatiehuur niet meer bekostigen. Nee, sorry, daar zijn wij niet voor.”

De heer Franken stuurde tevens een schriftelijke reactie, waaruit wij het volgende kunnen citeren: “Dat SWO stopt met huren wil niet zeggen dat deze activiteiten behoeven ophouden te bestaan. Ouderenbonden ontvangen subsidie van de gemeente, zoals ook exploitanten die van de gemeente ontvangen. Ook kunnen zij onderzoeken hoe ze zelf aan meer inkomsten kunnen komen. Het is aan de bonden en exploitanten zelf om een antwoord te vinden op de vraag hoe zij hun activiteiten (daar) voort kunnen zetten. Daar liggen nog genoeg mogelijkheden. Het is echter niet langer aan SWO om gemeenschapshuizen in stand te houden om daarmee de bonden te blijven faciliteren. Dit besluit is geen fijne keuze maar wel noodzakelijk om zoveel mogelijk te kunnen blijven voldoen aan de ondersteuningsvraag van alle inwoners. Gezien de demografische ontwikkelingen en overheidsbeleid waardoor steeds meer mensen langer thuis blijven wonen, vaker alleenstaand zijn, zien wij een stijgende vraag naar meer zorg en ondersteuning. De afgelopen jaren hebben wij een verdubbeling van cliënten en complexere cliëntvragen die meer tijd vergen. Bezuiniging op personeelskosten kan door natuurlijk verloop waarbij gelukkig geen gedwongen ontslagen vallen. Het is echter balanceren hoe SWO de toenemende vraag naar ondersteuning kan regelen met minder professionals en vrijwilligers.”

Ook in de raadsvergadering van 15 oktober jl. is bovenstaande kwestie besproken. Raadslid Sarien Hoevenaar van de C.A.B. gaf hierin aan dat er meerdere jaren verkeerd geïndexeerd is waardoor het grove tekort is ontstaan. Wat haar betreft mag het hele welzijnswerk wel eens onder de loep genomen worden, ook om te kijken waar er wellicht nog meer tekorten zijn. Wethouder Lieke Schuitmaker reageerde hierop dat SWO wél gewoon de taken uit kon voeren, ondanks dat de indexering niet klopte, en de gemeente voortdurend in gesprek en overleg is met SWO en andere zorg- en welzijnsorganisaties. Citaat uit de raadsvergadering: “Ik gun iedereen het allerbeste, maar het geld groeit niet aan de bomen.” (Het desbetreffende fragment uit de raadsvergadering is hier terug te beluisteren en start op 2:09:20 en eindigt op 2:17:30).

En dus lijkt het er sterk op dat de mensen die wekelijks genieten van dat uurtje handwerken, volksdansen, biljarten of gewoon simpelweg contact maken en lachen, buiten de boot vallen. Wellicht is er nog wel een mogelijkheid voor hen bij de geluks- en inclusieagenda. De gemeente heeft namelijk 100.000 euro extra uitgetrokken voor de periode 2020-2022, waarmee Drimmelen ervoor wil zorgen dat meer mensen, ongeacht leeftijd, inkomen, afkomst of beperking, mee kunnen doen in de samenleving. En wat is nu meer geluk, dan een vrouw die al 42 jaar iedere week komt handwerken, en zij een doosje luxe bonbons meeneemt om samen met die zeven andere handwerkvrouwen haar 84ste verjaardag te vieren. Dit verhaal wordt ongetwijfeld vervolgd…