Geluk zit in een klein hoe…busje!

De gemeente Drimmelen gaat aan de slag met het onderwerp Geluk en het opstellen van een geluksagenda in samenspraak met inwoners. Op deze agenda staan punten waar de gemeente mee aan de slag wil om bij te dragen het geluk van inwoners. In januari en februari 2019 rijdt wethouder Geluk Jan-Willem Stoop in zijn geluksbusje door de zes dorpen tijdens een speciale gelukstour, genaamd Rondje Geluk. Tijdens deze tour gaat hij samen met andere medewerkers van de gemeente in gesprek met inwoners. Zo wil hij ontdekken wat inwoners gelukkig maakt, hoe de gemeente daaraan kan bijdragen en welke punten er op de geluksagenda van de gemeente moeten komen.

Vijf weken lang rijdt de wethouder Geluk volgens een geluksdienstregeling langs verschillende gelukshaltes in de gemeente. Daarnaast is hij heel januari en begin februari op de weekmarkt in Made te vinden met zijn geluksbusje. Met Rondje Geluk wil de gemeente het gesprek over geluk in de gemeente Drimmelen aanzwengelen. Iedereen met interesse, vragen, opmerkingen of scepsis over het onderwerp kan langskomen bij het geluksbusje. Onder het genot van een kopje koffie, thee, warme choco of snert kunnen inwoners op een laagdrempelige manier in gesprek met de wethouder, medewerkers van de gemeente of met elkaar. Ook krijgen inwoners de kans om tijdens deze tour en via sociale media hun persoonlijke geluksplek in de gemeente te nomineren.

Om een goede geluksagenda te maken is inzicht in de geluksbehoeften van inwoners essentieel. Hiervoor werkt de gemeente samen met de Erasmus Happiness Economics Research Organisation (EHERO), verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Op basis van de recent gehouden burgerpeiling onderzocht EHERO wat de top 3 van thema’s is die bijdragen aan het geluk van inwoners. Hieruit kwamen de volgende hoofdthema’s naar voren:

  1. Aanpak eenzaamheid en ondersteuning kwetsbare groepen
  2. Burgerparticipatie en betrokkenheid
  3. Informatievoorziening en contact met inwoners

De gemeente wil deze hoofdthema’s verder uitdiepen in gesprekken met inwoners. Naast de drie hoofdthema’s kwamen nog twee thema’s naar voren waar de wethouder Geluk met mensen over in gesprek wil: het voorkomen van overlast en verbetering van het voorzieningenaanbod. De punten die inwoners bespreken en inbrengen tijdens Rondje Geluk, neemt de gemeente mee bij het opstellen van de geluksagenda. Zo komt deze tot stand in samenspraak met inwoners. In maart 2019 wil de wethouder Geluk de basis van de geluksagenda bekendmaken.

De data en locaties van de tour met het geluksbusje zijn:

  • Zaterdag 19 januari van 09.00 uur tot 12.00 uur bij de Jumbo in Lage Zwaluwe.
  • Donderdag 24 januari van 13.00 uur tot 16.00 uur bij Marks Dagwinkel in Hooge Zwaluwe.
  • Dinsdag 29 januari van 09.00 uur tot 12.00 uur op het pleintje voor het Witte Kerkje in Terheijden.
  • Woensdag 6 februari van 09.00 uur tot 12.00 uur aan het Van den Elsenplein in Wagenberg.
  • Zaterdag 16 februari van 09.00 uur tot 12.00 uur op de parkeerplaats tegenover kop Herengracht.
  • In Made op de weekmarkt van 09.00 uur tot 12.00 uur op woensdag 9 januari, woensdag 16 januari, woensdag 30 januari en woensdag 13 februari.