Gemeente Drimmelen tekent nieuwe overeenkomst openbare laadpalen voor tenminste vijf jaar


Met de ondertekening maakt de gemeente 'Smart Charging' (slim laden) mogelijk en draagt hierdoor bij aan een meer duurzame samenleving. Door op een slimme manier elektrische auto’s op het meest duurzame moment op te laden, zijn we in staat om groene stroom voor 100% te gebruiken. Slim laden kan ook betekenen dat er geladen wordt op een moment dat de verdere vraag naar energie laag is, waardoor het tarief laag is en er zelfs sneller geladen kan worden. Dit is bijvoorbeeld midden in de nacht als de wind hard waait, of overdag als de zon hard schijnt.

Living Lab Smart Charging

De betreffende laadpalen in de gemeente maken vanaf nu officieel deel uit van het Living Lab Smart Charging. Hierin wordt een groot deel van de landelijke (semi)publieke en private laadpalen verzameld. Het Living Lab Smart Charging onderzoekt en test de mogelijkheden op het gebied van Smart Charging om te komen tot de nieuwe internationale standaard hiervoor. ElaadNL nam hiervoor het initiatief en de gemeente is haar partner in het Living Lab Smart Charging.

Slimme laadpalen herkenbaar aan sticker

Om Smart Charging mogelijk te maken, krijgen alle laadpalen van EVnetNL in de gemeente dit jaar de juiste specificaties. Dit is soms een software- en soms een hardwarematige aanpassing. U herkent slimme laadpalen aan de Smart Charging sticker.Foto: http://www.elaad.nl