Gemeente gaat bermen minder maaien om biodiversiteit te verhogen

De gemeente Drimmelen heeft zojuist via een persbericht bekend gemaakt dat zij vanaf dit jaar de bermen minder gaan maaien. Deze keuze komt voort uit een samenwerking met 12 andere gemeenten, waterschap Brabantse Delta, Staatsbosbeheer en het Bijenlandschap. Door minder te maaien, wordt de natuur en het leefgebied van insecten beschermd en verhoogt de biodiversiteit. Minder maaien zorgt er bijvoorbeeld voor dat er meer natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups komen, zo stelt de gemeente.

Het is niet toegestaan om zelf de bermen en sloten te gaan maaien. Je verstoort hiermee het leefgebied van de insecten en andere dieren. “Uiteraard houden we rekening met de verkeersveiligheid”, zegt wethouder Jan-Willem Stoop, verantwoordelijke voor het bermbeheer. “In mei worden de belangrijkste zichthoeken net als in voorgaande jaren door de aannemer gemaaid en geruimd.”

*Foto: Bijenlandschap West-Brabant.