Gemeente in hoger beroep tegen uitspraken zonnevelden

Het college van Drimmelen gaat in hoger beroep tegen de uitspraken van de rechtbank over vijf vergunningaanvragen voor zonnevelden in onze gemeente. Het betreft aanvragen uit 2019 waarbij de gemeente één vergunning verleende en vier omgevingsvergunningen weigerde. De initiatiefnemers van zonneveld ‘De Bergen’ in Terheijden werd een vergunning verleend, de zonneparklocaties Moerseweg in Hooge Zwaluwe, Horenhilsdeijk in Hooge Zwaluwe, Vierendeelseweg in Lage Zwaluwe en Nieuwstraat/Vogelstraat in Wagenberg werden geweigerd.

Tegen deze besluiten is beroep ingesteld bij de rechtbank. De rechtbank oordeelde in oktober 2020 dat de besluiten over de vijf aanvragen onvoldoende gemotiveerd zijn en heeft deze vernietigd. De gemeente heeft nu bekend gemaakt dat het college voldoende aanleiding ziet om met een hoger beroep de besluiten te laten toetsen door de Raad van State. Het college zal duidelijker motiveren waarom zij de besluiten genomen hebben en ook de samenhang tussen de toegekende en de geweigerde vergunningsaanvragen toelichten en uitleggen. Het college legt hierover begin volgend jaar nieuwe voorstellen voor aan de gemeenteraad, waarna de raad opnieuw besluiten moet nemen over deze vergunningsaanvragen.

Op dit moment vinden er tevens gesprekken plaats tussen de gemeente en de betrokkenen. Een vertegenwoordiger van de partijen die beroep in hebben gesteld heeft een ‘verkennend’ gesprek met de gemeente gevoerd, om te kijken of er overeenstemming kan worden bereikt zonder verdere procedures bij een rechter.