Gemeente kiest voor kurk in plaats van rubber bij aanleg kunstgrasveld

Het kunstgras voetbalveld dat momenteel wordt aangelegd bij Sportvereniging Voetbal Terheijden, wordt ingestrooid met korrels van kurk (‘100 % kurk-infill’) in plaats van rubberkorrels (van SBR-rubber). Het college kiest hiervoor na aanleiding van de recente berichtgeving over mogelijke gezondheidsrisico’s van het gebruik van de SBR-korrels op kunstgras voetbalvelden. Wethouder Jan-Willem Stoop geeft aan te kiezen voor een alternatief, omdat: “we hier geen risico’s nemen”.

Voor de aanleg van het kunstgrasveld bij de Madese Boys, dat komend voorjaar gepland staat, wacht het college de uitkomsten van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) naar de risico’s van de SBR-korrels af.

Voor de extra kosten die de aanleg van kurken korrels met zich meebrengt wordt de raad om extra krediet gevraagd. Deze kosten variëren, afhankelijk van de uitkomsten van het RIVM-onderzoek, tussen de €150.000 en €220.000. Het college verwerkt dit in de Najaarsnota.

Bij VV Zwaluwe, waar al een kunstgrasveld met SBR-korrels ligt, volgt men de richtlijnen van KNVB en RIVM. Wanneer uit de uitkomsten van het RIVM-onderzoek blijkt dat de rubberkorrels inderdaad gezondheidsrisico’s met zich meebrengen, zal de gemeente in overleg met de vereniging maatregelen nemen.