Gemeente voert controles uit in buitengebied

Komende tijd voeren toezichthouders van de gemeente Drimmelen gerichte controles uit in het buitengebied. Daarbij letten zij met name op het naleven van regels die gelden voor bouwwerken en grondgebruik buiten bouwvlakken. Ook letten ze op zaken zoals bedrijfsactiviteiten die hinder of gevaar opleveren en op eventuele illegale bouwactiviteiten.

De handhavingsactie maakt deel uit van het actieplan ‘Thematische aanpak toezicht en handhaving bestemmingsplan Buitengebied’, dat pas door het college is vastgesteld.

Doel van de controles is het beëindigen en/of voorkomen van situaties die in strijd zijn met het bestemmingsplan Buitengebied. Agrariërs in het buitengebied zijn over de controles geïnformeerd via de brancheorganisatie ZLTO alsook via een brief van de gemeente.