Gemeente wil vrachtverkeer weren uit alle zes kernen

De gemeente Drimmelen wil een geslotenverklaring voor vrachtverkeer in alle kernen van onze gemeente, met uitzondering van bestemmingsverkeer. Op dit moment geldt dat verbod al in Hooge en Lage Zwaluwe, maar als het aan de gemeente ligt zal er straks ook geen vrachtverkeer meer rijden in Made, Wagenberg, Terheijden en Drimmelen. De gemeente heeft een voorgenomen besluit opgesteld en deze ligt sinds 19 september jl. zes weken ter inzage. Tijdens deze periode kunnen mensen een reactie indienen. Na die zes weken worden de reacties beoordeeld en verwerkt in het besluit, waarna het officiële besluit volgt en deze wederom zes weken ter inzage komt te liggen. In die laatste zes weken kan men bezwaar indienen.

De geslotenverklaring is opgenomen in het coalitieakkoord ‘Een mooi en gezond Drimmelen maken we SAMEN !’, om de leefbaarheid en veiligheid in de dorpen te verbeteren. Ook het beleidsplan Verkeer en Vervoer beschrijft de ambitie om de overlast van vrachtverkeer te verminderen en kleine dorpen te ontlasten van verkeer dat geen bestemming heeft in dat dorp.