Gemeente(raad) Drimmelen opnieuw teruggefloten door rechter inzake pensionstalling Wagenberg

In maart 2014 stelde de gemeenteraad van Drimmelen het plan Buitengebied vast. Een inwoner uit Wagenberg diende bezwaar in omdat een deel van zijn perceel als woonbestemming opgenomen was in het plan. Gegrond, oordeelde de rechter in 2015 en verklaarde het plandeel vernietigd. De rechter vond dat de gemeente ten onrechte geen rekening had gehouden met de wens van de eigenaar om zijn pensionstalling uit te breiden.

In 2016 nam de gemeenteraad het Herstelplan Buitengebied aan maar ook hiertegen stelde de eigenaar van het perceel aan de Stuivezandsestraat in Wagenberg een beroep in. In het nieuwe plan staat namelijk dat zijn pensionstalling voor paarden alleen ín de bestaande bebouwing is toegestaan terwijl de eigenaar het ter pláátse van bestaande bebouwing wil zien in het plan. Dit biedt hem namelijk de mogelijkheid om nieuw te bouwen wat uit het oogpunt van dierenwelzijn wenselijk kan zijn in de toekomst.

Ook ditmaal werd het beroep door de rechtbank gegrond verklaard. De rechter heeft het plandeel vernietigd en de gemeente gelast een nieuw besluit hiervoor te nemen. Ook veroordeelde de rechter de gemeente tot het betalen van de proceskosten en de griffierechten.

In een toegevoegde opmerking meldt de rechtbank dat moet worden geoordeeld dat het besluit door de gemeente niet met de vereiste zorgvuldigheid is behandeld.