Gemeenteraad van Drimmelen stelt water- en rioleringsplan vast

Op 30 maart heeft de gemeenteraad van Drimmelen het water- en rioleringsplan voor de komende jaren vastgesteld. Dit plan beschrijft hoe de gemeente de komende jaren omgaat met waterbeheer en riolering, maar ook hoe zij rekening houdt met klimaatverandering en klimaatadaptatie. Het complete beleidsplan is te vinden op onze website (zoek op: -Beleidsregels -ruimte en infrastructuur). Hierin kunt u lezen welke maatregelen de gemeente neemt om te zorgen voor een goed beheer van het oppervlaktewater en riool, en hoe zij zich voorbereidt op toekomstige klimaatveranderingen.

Heeft u vragen of opmerkingen over het plan? Neem dan contact op met de gemeente.