Gemeenteraadsverkiezingen in Drimmelen toegelicht met wat extra cijfertjes

Het aantal kiesgerechtigden in Drimmelen is 22.081. Daarvan hebben er 12.217 gestemd, een percentage van zo'n 55% .

Van het aantal stemmen gingen er:

3843 naar LHB

2270 naar VVD

2062 naar CAB

1696 naar GD

964 naar CDA

747 naar PvdA

635 naar GB.

In procenten van het aantal uitgebrachte stemmen is dat per partij (afgerond)

LHB 31,5%

VVD 18,6%

CAB 16,9%

GD 13,9%

CDA 7,9%

PvdA 6,1%

GB 5,2%

Aantal stemmen en percentages alléén op de lijsttrekker:

Lijsttrekker Harry Bakker kreeg 2543 stemmen, een percentage van bijna 21% van het totaal.

Lijsttrekker Tim Simons kreeg 1030 stemmen, een percentage van bijna 8,5% van het totaal.

Lijsttrekker Teun van de Steenoven kreeg 852 stemmen, een percentage van bijna 7% van het totaal.

Lijsttrekker Jürgen Vissers kreeg 662 stemmen, een percentage van ruim 5,4% van het totaal.

Lijsttrekker Riekje van Vugt kreeg 425 stemmen, een percentage van bijna 3,5% van het totaal.

Lijsttrekker Hanneke de Bruine kreeg 377 stemmen, een percentage van ruim 3% van het totaal.

Lijsttrekker Gijs Broeders kreeg 299 stemmen, een percentage van bijna 2,5% van het totaal.

Best scorende kandidaten ná de lijsttrekkers, was op nummer één Jan-Willem Stoop, de nummer 6 bij LHB met 402 stemmen. Op nummer twee Petra Kimmel, de nummer 3 bij VVD met 236 stemmen en op nummer drie Miriam Tiekstra, de nummer 5 bij GD met 209 stemmen.

Van alle kandidaten op alle lijsten waren er in totaal elf die geen enkele stem kregen.

In totaal waren er 56 blanco stemmen en 29 ongeldige. Ook is er één stembiljet meer uitgereikt dan het aantal toegelaten stemmers. Een verwaarloosbaar aantal dat geen invloed heeft op de uitslag. Vermoedelijk is er door een stembureaulid per abuis een stembiljet teveel uitgereikt aan een kiezer.

Personen die een ander voor zich lieten stemmen per volmacht waren er 1244. Per naar kiezerspas omgezette stempas waren er in Drimmelen niet.

Referendum:

De uitslag van het referendum in Drimmelen is als volgt: van de 21.518 stemgerechtigden brachten er 10.482 hun stem uit, een percentage van 53,9%. Voor waren er 6255 (54,1%) tegen waren er 4858 (42%) Maar liefst 448 blanco stembiljetten werden er geteld en 40 ongeldige.