Gezapige raadsvergadering, alle agendapunten unanieme instemming

Op de agenda van de raadsvergadering van donderdag 6 oktober stonden vijf onderwerpen. Alleen de Najaarsnota 2016 beleid, het laatste agendapunt, was voor de leden van de raad aanleiding om uit hun raadsstoel op te staan maar uiteindelijk werd ook deze nota met algemene stemmen goedgekeurd.

Bestemmingsplan Nieuwlandsedijk 131 in Lage Zwaluwe was een hamerstuk en bestemmingsplan Esdoornlaan Made leverde net als continueren van de samenwerking met de Rekenkamer West-Brabant, nauwelijks commentaar van de raadsleden op. 

Zoals verwacht waren de reacties over het bestemmingsplan van de nieuwe Ganshoek in Lage Zwaluwe lovend en wordt er naarstig uitgekeken naar de start van de bouw in januari. 

Tijdens de behandeling van de Najaarsnota 2016 beleid, kwam meermaals het probleem van kunststof (gras)sportvelden te sprake. Landelijk, maar ook in Drimmelen actueel omdat in Terheijden al begonnen is met de voorbereidingen daarvan en in Made de werkzaamheden binnenkort starten.

De werkzaamheden zullen worden opgeschort tot er meer bekend is over de gezondheidsrisico's van deze kunststof. In Lage Zwaluwe wordt al volop gebruik gemaakt van zo'n veld, tot grote ongerustheid van velen waaronder raadslid Praat. Hij vroeg zich af of er wellicht meteen moest worden gestopt met sporten. Wethouder Stoop antwoordde dat hij zéér binnenkort meer informatie hoopt  te ontvangen over deze door Zembla aan het licht gebrachte zaak. 

Een andere zorg was de in de ogen van diverse partijen slechte communicatie naar bewoners in Terheijden inzake bushaltes aan de Zeggelaan. Bezwaarmakers kregen onvoldoende mogelijkheden in hun ogen waarop de wethouder toezegde dat dit over wordt gedaan. Dat zal via de gebruikelijke communicatiekanalen zoals 't Carillon gebeuren.

Tot slot was er zorg over de kantine van sporthal Driedorp in Wagenberg. Kennelijk is de begin van dit jaar gepresenteerde uitbaatster uit beeld geraakt en is de kantine nu onbeheerd. De oplossing van wat geplaatste (frisdrank)automaten werd door de raad niet wenselijk geacht. De wethouder erkende het probleem maar zei in gesprek te zijn met een kandidaat uit Wagenberg.