GGD start gezondheidsonderzoek in Drimmelen

GGD West-Brabant start op 22 november een onderzoek naar de gezondheid en leefstijl van inwoners in Drimmelen. 1.200 mensen uit Drimmelen van 19 tot 65 jaar ontvangen een uitnodiging om online een vragenlijst in te vullen. De vragen gaan onder andere over lichamelijke en psychische gezondheid, leefstijl, mantelzorg, zelfredzaamheid, en het gebruik van zorg- en welzijnsvoorzieningen.

De resultaten van het gezondheidsonderzoek worden in 2019 bekend gemaakt en geven inzicht in de gezondheid en het welzijn van de inwoners in Drimmelen. Op basis van de resultaten kunnen de gemeente en GGD gericht activiteiten organiseren om de gezondheid en het welzijn van inwoners te verbeteren.

Niet alle inwoners in Drimmelen ontvangen een vragenlijst. Uit alle inwoners van 19 tot 65 jaar zijn willekeurig 1.200 mensen geselecteerd. Zij kunnen vanaf 22 november een uitnodiging ontvangen. Deelname aan het onderzoek is vrijwillig. De privacy van de gegevens wordt beschermd zoals dat in de Algemene Verordening Gegevensbescherming beschreven staat.