Gjalt van Wijk al 80 jaar lid van FNV !

Vorige week vrijdag was bestuurslid Hans Hoek van de FNV op bezoek in Lage Zwaluwe om de 95-jarige Gjalt van Wijk te huldigen voor 80 jaar lidmaatschap van de vakbond. Namens de plaatselijke afdeling – Lokaal FNV Dongemond – waren Jan Bogers, Louis Verbauwen en Hans Marijnissen aanwezig bij de jubilaris.

Lang voordat de FNV bestond, in 1936 om precies te zijn, werd Gjalt van Wijk (aspirant) lid van de Algemene Nederlandse Bond van Handels- en Kantoorbedienden. NKV, NVV, AbvoKabo en uiteindelijk FNV, Gjalt van Wijk maakte het allemaal mee.

Met een boek over de geschiedenis van de FNV, een bondsspeld, bloemen en een boek met als titel: Solidaire Helden, 80 jaar Vakbondslid, werd Gjalt van Wijk bedankt en gehuldigd. In het laatstgenoemde boek staat ook het (levens)verhaal van Gjalt van Wijk die ooit begon als jongste bediende bij de krant Voorwaarts, opklom tot wetenschapper en later door 'De Kroon' benoemd werd als Hoofd bibliotheek Universiteit Wageningen. Ook na zijn pensionering bleef Gjalt zeer actief, onder andere in een hulpstichting voor oud-dwangarbeiders uit oorlogstijd.