‘Godsacker’, dáár komen die straatnamen dus vandaan!

Het rondom onze dorpen liggende boerenland had lang geleden akkers en weiden met namen. Niet alleen opvallende huizen droegen een naam, maar ook aan percelen land werd een naam gegeven om deze gemakkelijk te kunnen aanwijzen en beschrijven. Sommige namen verwezen naar de vorm, zoals de ‘Grote akker’ en de 'Lange akker', gelegen tussen de Bergen en Munnikenhof (vertelde A. Sweep mij in 1984).

Er lag een 'Hoogen acker' op Ter Aalst (beschreven in 1712). Op Wagenberg lag een 'Hoogen acker' aan het einde van de Akkerstraat (1712 en 1836). Er lag ook een 'Hoogen acker' achteraan in de Wagenstraat 'omtrent de Rooden Weel' met daarnaast 'den Leegen acker' (1707).

In Terheijden lag ook een 'Hoogen acker' aan het begin van de Polderstraat (1714), waar ooit 't Zand begon. De Zandakker lag op Munnikenhof: de 'Sandacker' (1760) en zal een hoge zandige akker zijn geweest. In de Kerkstraat was de 'Geeracker' al in 1665 bekend. Ook op Wagenberg lag 'het Ackerken' (1713). Een 'Stuyfacker' (1713 en 1923) en een 'Elsacker' (1665 en 1713) lagen ook in de Kerkstraat. En er heeft nog een 'Langenakker' gelegen, waarschijnlijk bij de Flippenpad: 'den langh acker op d’oude vairt' (beschreven in 1484).

Ook een heel oude naam is 'den Even acker' (1484 en 1700), die lag tussen de Bergen en Munnikenhof. Sommige namen kunnen verwijzen naar de ligging: Huisakker (op Munnikenhof in 1834), Heiakker (bij Munnikenhof in 1667 en 1830), Kruisakker ('Cruys Acker' Wagenberg in 1708), 'Molenacker' bij de toenmalige molen aan de haven van Terheijden (1641 en 1665). De Vaartakker lag langs de Vaartkantsevliet ('Vaertacker' in 1709 en 1715).

Of er stonden veel bomen op de akker. Bij Groot Munnikenhof lag een 'Boschakker' (in 1834) en een 'Bosacker' op Wagenberg in de Voshil aan de Wagenstraat (vermeld in 1707 en 1715). Een andere Bosakker lag ongeveer ter plaatse van de straten Zandakker en het laatste deel van de Vlasselt. Deze 'Boschakker' was twee eeuwen geleden eigendom van burgemeester-dokter Segers van Terheijden. Bij testament legateerde hij het aan de kerk van Wagenberg. Vervolgens werd het verpacht aan Wagenbergse landbouwers. In de pachtovereenkomsten werd de naam 'de Boschakker' vermeld. De pastoor gebruikte overigens de naam 'Kerkakker'.

Dan waren er nog: 'Kikvorsche akker' bij Klein Munnikenhof (1834), de 'Boerenacker' in de Lageweg (1665 en 1714) en ook een 'Gods acker' gelegen bij de molen (1769). Verschillende van de genoemde oude akkernamen zijn straatnaam geworden: Bosakker, Elsakker (is eveneens zo genoemd naar de basisschool Elsenhof), Evenakker, Geerakker, Heiakker en Zandakker. En dan is er natuurlijk nog de Akkerstraat, die is afgeleid van de oudere benaming 'Akkerstraatje'. Het laatste deel hiervan werd vroeger 'Nooitgedacht' genoemd (1926 en 1927).

Johan van der Made.

Beelden bij dit artikel