Gratis bieb- abonnement voor inwoners met laag inkomen

Gratis bibliotheekabonnement voor mensen met een laag inkomen

Bibliotheken bieden met hun brede aanbod handvatten waarmee mensen zich kunnen ontwikkelen. Maar wat als u het financieel niet breed hebt en geen abonnement kunt betalen? De gemeente Drimmelen en Theek 5 vinden het belangrijk dat elke inwoner gebruik kan maken van de brede collectie en andere mogelijkheden die Theek 5 biedt. Daarom bieden zij nu samen een gratis bibliotheekabonnement voor volwassen minima in onze gemeente aan. Kinderen tot 18 jaar zijn sowieso al gratis lid van de bibliotheek.

Lezen, ontwikkelen en groeien als mens

Op 23 april 2019 heeft de gemeenteraad van Drimmelen het beleid en het uitvoeringsplan Minimabeleid en schuldhulpverlening vastgesteld. Een gratis bibliotheekabonnement voor volwassen minima is hier een onderdeel van. Lezen heeft zoveel positieve kanten zoals taalontwikkeling en zelfontplooiing, maar het werkt ook ontspannend. Met het aanbod van Theek 5 kunnen inwoners gestimuleerd, ondersteund, gefaciliteerd en toegerust worden om mee te kunnen doen en bij te dragen aan de kennis-en informatiesamenleving waar we in leven. Dat is voor de gemeente Drimmelen en Theek 5 reden geweest om er samen voor te zorgen dat er een gratis jaarabonnement beschikbaar is voor mensen met een laag inkomen.

Wethouder Jürgen Vissers hoopt dat veel mensen gebruik zullen maken van dit gratis abonnement: 'Taal is een eerste levensbehoefte, daar ben ik echt van overtuigd. Het belang van taal is niet in woorden uit te drukken. Met taal doe je mee en blijf je leren en jezelf ontwikkelen. Financiën mogen dus geen drempel zijn om gebruik te kunnen maken van het aanbod van onze bibliotheek', aldus Vissers.

Wie komt in aanmerking voor een gratis bibliotheekpas?

U komt in aanmerking voor dit gratis abonnement als u kwijtschelding heeft voor de gemeentelijke belastingen. Door met de kwijtscheldingsbrief (maximaal 11 maanden oud) van de Belastingsamenwerking West-Brabant naar een van de drie vestigingen van Theek 5 in onze gemeente te gaan, kunt u gratis het zogenoemde 'jaarabonnement Rijk' afsluiten. Per huishouden kunt u 1 gratis bibliotheekabonnement krijgen. Bent u niet meer in het bezit van uw kwijtscheldingsbrief, dan kunt u deze online opvragen bij  http://www.bwbrabant.nl. U heeft daarvoor uw DigiD nodig.