Gratis interactieve lezingen over goede zorg, thuis of in een instelling

Op woensdag 20 maart, 3 april en 17 april worden er drie lezingen gegeven door professionals in de zorg. Onderwerpen van de lezingen zijn: 'Zorgethiek in de praktijk', 'Aandacht voor zingeving en levensvragen' en 'Over dementie en rouw'. De lezingen vinden plaats in zorgcentrum De Wijngaerd in Made van 19.00 – 20.30 uur en zijn gratis te bezoeken voor iedereen.

Woensdag 20 maart: Zorgethiek in de praktijk
De lezing ‘Zorgethiek in de praktijk’ wordt aangeboden door Ad van Kuyck. Hij is als geestelijk verzorger en ethicus werkzaam in het ElisabethTweeSteden ziekenhuis in Tilburg en Seniorenpartner de Wijngaerd in  Made. Via Zinthiek biedt hij scholing ethiek aan, aan collega’s werkzaam in zorginstellingen en ziekenhuizen.

Bij ethiek gaat het om de vraag: Wat is goede zorg?  Wat is goed om te doen? Voor deze methode van ethisch redeneren maken we gebruik van inzichten van Joan Tronto. Zij ontwikkelde een model van ethisch redeneren, waarin het proces van zorg wordt beschreven. Tronto onderscheidt in dit zorgproces verschillende fasen met daaraan  gekoppelde morele waarden. Deze lezing kent twee delen:
In het eerste deel staat de relatie zingeving en zorgethiek centraal. Hierbij wordt stilgestaan bij vier betekenislagen. In het tweede deel wordt zorgethiek als methode van ethisch redeneren nader verkend.

Woensdag 3 april: Aandacht voor zingeving en levensvragen
De lezing wordt verzorgd door Miriam Trienen, vrijwilliger Steunpunt Zinvol en De Wijngaerd en Kitty van de Ven, coördinator Steunpunt Zinvol en Netwerk palliatieve Zorg Stadsgewest Breda.

Levens- en zingevingsvragen spelen een grote rol in de levensfase waar mensen met ziekte, beperkingen en eindigheid worden geconfronteerd. Vragen rond o.a. identiteit, betekenis, lijden en dood. De situatie vraagt om een heroriëntatie op het levensperspectief en het zoeken naar een nieuwe balans. Aandacht hebben voor zingevingsaspecten kan iemand helpen om zich op een eigen wijze tot het geleefde leven te verhouden. Wat zijn levens- en zingevingsvragen? Hoe signaleer ik deze? Hoe kan ik als zorgverlener hier aandacht aan geven? Wanneer schakel ik een geestelijk verzorger of vrijwilliger geestelijke begeleiding in?  

Woensdag 17 april: Over dementie en rouw
De lezing ‘Over dementie en rouw’ wordt aangeboden door Anton Braat en Charlotte Ruijtenberg. Anton Braat leidt al vele jaren groepen rouwbegeleiding met volwassenen in Drimmelen en is tevens werkzaam bij Zinthiek. Charlotte Ruijtenberg is eigenaresse van Cadens Uitvaartzorg gemeente Drimmelen en is mantelzorger voor haar dementerende oma.

Een van de grootste misverstanden is dat je alleen kunt rouwen om het overlijden van een naaste. Maar wanneer je naaste nog in leven is en vanwege een ziekte als dementie steeds verder van je wegdrijft, spreek je ook van een rouw. Tijdens dit zogenoemde anticiperende rouwproces, waarin je naaste steeds minder gaat lijken op de persoon die hij of zij was, wordt je keer op keer geconfronteerd met dit verlies. Vaak herken je deze gevoelens van rouw zelf niet als zodanig en daardoor vraag je je soms misschien af waarom je op een bepaalde manier reageert. Ook in je omgeving stuit je op onbegrip: je naaste leeft immers toch nog? 
Tijdens het eerste deel van de lezing hebben we het over rouw.  Wat is rouw in deze en hoe uit het zich?  Hoe betrek je iemand met dementie bij de uitvaart van een naaste en hoe maak je rouw bespreekbaar? 
Tijdens het tweede interactieve deel van de lezing is er ruimte voor verhalen uit de praktijk. Welke emoties ervaar jij en hoe ga je hier mee om?