H. Blasiuskerk in Made; van eerste steen leggen in 1930 tot anno heden

Een pastoor uit de grote families van vroeger kwam vaker voor, maar een bouwpastoor en nog wel voor een heel nieuw te stichten parochie, moet wel een enorme eer geweest zijn voor de familie Rombouts. Het was pastoor Petrus (Johannes Maria) Rombouts (1892 – 1973) die van het bisdom Breda de opdracht kreeg om een nieuwe parochie te stichten. Rombouts koos de Heilige Blasius als patroonheilige voor de parochie en de nieuw te bouwen kerk. Er kwamen destijds in het naburige Oosterhout veel gevallen van difterie en keelaandoeningen voor. Kwalen waar Blasius bij uitstek tegen beschermde naar men geloofde. Stuivezand? De familie Rombouts wist nauwelijks waar dat dorp lag. Het was een arme buurt bij de gemeente Oosterhout wist men. Geld voor een nieuwe kerk werd met ‘centjes’ bij elkaar gebracht. De vrouwen deden aan juinen pellen en de mannen werkten in de Biesbosch. En omdat het voor de familie Rombouts een hele eer was om een bouwpastoor te hebben, is er door hen ook heel wat geld opgebracht. Het stichten van deze nieuwe parochie, met bijbehorende jongens- en meisjesschool, is in de twintiger jaren van de vorige eeuw niet zonder slag of stoot gegaan. Jarenlang werd er gebekvecht tussen de gemeente Oosterhout (bisdom Breda) waaronder het gehucht Stuivezand viel en de naburige gemeente Made (bisdom ’’s-Hertogenbosch). Men wilde simpelweg niet voor de kosten opdraaien. Ministeriële bemoeienis, aangevoerd door gemeentelijke verkiezingen, effende uiteindelijk het financiële pad. Met de bouw en pastorie werd daarna snel begonnen. Het ontwerp van de architecten Oomen werd door de aannemers Leijten en Molle gebouwd voor 107.888,– guldens. De eerste steen werd gelegd op 3 februari 1930 door de destijds achtjarige Gerard Rombouts, neef van de bouwpastoor. Op de feestdag van de Heilige Blasius, 6 oktober 1930, werd de eerste Blasiuskerk van Nederland geconsacreerd. De scholen werden toegevoegd, later gevolgd door het zusterhuis voor de Zusters Franciscanessen van Etten die het onderwijs om zich namen. In 1930 werd Stuivezand zelfs een bedevaartplaats vanwege de heilzame beloften door de Heilige Blasius. Dat verwaterde en hield op met het emiraat van Rombouts in 1965. In de hoogtijdagen telde de parochie 4100 zielen. Ook voor deze kerk daalde de belangstelling en stegen de kosten. Op 1 oktober 2007 werden de kerkdeuren gesloten. Daags tevoren ging bisschop-coadjutor Hans van den Hende van het bisdom Breda, voor om samen met de parochiegemeenschap voor de laatste keer in deze kerk eucharistie te vieren. Hierna werd de kerk aan de eredienst onttrokken. Na bijna 77 jaar kwam er een eind aan de kerkfunctie. Het gebouw bleef gespaard en bepaalt heden ten dage nog het straatbeeld in Made en werd verbouwd tot koopappartementen door de Woningstichting Volksbelang uit Made. Nadat de kerk aan de erediensten was onttrokken zijn het orgel, kandelaars, bekers en alle andere liturgie gebonden voorwerpen herbestemd en hebben een nieuwe plaats gevonden de Vijf Heiligen Parochie. Het orgel heeft een nieuwe plaatst gekregen in de H. Landelinus kerk van Empel. Het altaar en alle daaraan gerelateerde onderdelen hebben ook een kerkbestemming gekregen.

Auteur Jan van Vliet, bronnen: Nieuwsblad BN/DeStem, Heemkundekring Made en Drimmelen en de Vijf Heiligen Parochie. Foto’s eerste steenlegging, straatbeeld, pastoor Petrus Rombouts, start grondwerk, inwijding en groepsfoto met v.l.n.r. M. van Gils, hoofdonderwijzer Ant. De Wijs, Th. Van Lange, Bisschop van Breda Mgr. Hopmans, bouwpastoor P. Rombouts, C.A. Klaassen, Seb. Thijssen en J. van Groesen: archief Heemkundekring Made en Drimmelen. Kleurenfoto neef Gerard Rombouts (links) met zijn broer Jan nog even op de foto vlak voor de sluiting van de kerk: Jan van Vliet.

Beelden bij dit artikel