Heeft u het al?

Elk huishouden in Drimmelen ontvangt een bedrag van € 54,-. Rond 28 september wordt dit overgemaakt op uw bankrekening. Van het geld dat voor 2017 begroot was voor de uitvoering van gemeentelijke taken en projecten, bleef een bedrag over van zo'n 2,5 miljoen euro.

Een deel van dit bedrag wordt doorgeschoven naar 2018 en besteed aan verschillende onderhoudswerkzaamheden in de openbare ruimte, duurzaamheidsprojecten en een reserve voor de jeugdzorg. De overgebleven € 600.000 wordt verdeeld over de inwoners en komt uit op € 54 per huishouden.

Het gaat dan om huishoudens die op 28 juni 2018 ingeschreven stonden in de gemeente Drimmelen. Op die datum heeft de gemeenteraad dit besluit namelijk genomen. Staat het bedrag op dinsdag 2 oktober nog niet op uw rekening en heeft u geen brief met het verzoek om uw rekeningnummer door te geven ontvangen? Neem dan contact met de gemeente op, het liefst via e-mail naar:  gemeente@drimmelen.nl