Helkantsedijk eerste vuurwerkveilige zone gemeente Drimmelen

Helkantsedijk eerste vuurwerkveilige zone gemeente Drimmelen

Naast de vuurwerkvrije zones rondom bijvoorbeeld verzorgingstehuizen, is de Helkantsedijk bij Hooge Zwaluwe tijdens deze jaarwisseling een vuurwerkveilige zone. Het initiatief voor deze pilot komt van de bewoners zelf. Speciale aanduidingsborden aan het begin en eind van de straat vragen om begrip voor het niet afsteken van vuurwerk. Bewoners spreken elkaar onderling aan op het naleven hiervan.

Aanspreken

Aanleiding voor de pilot zijn de vaak monumentale panden die staan langs de Helkantsedijk, waarvan een aantal met rieten dak en de vrees voor brand of schade als gevolg van vuurwerk. Bewoners zijn hierover in overleg gegaan met de gemeente, die de pilot faciliteert. Burgemeester Gert de Kok: 'We evalueren de pilot begin volgend jaar samen met de bewoners. Dan bepalen we ook of dit model zich leent voor andere plekken in onze gemeente.'

Natuurgebieden

De gemeente Drimmelen neemt elk jaar maatregelen om de jaarwisseling zo veilig mogelijk te laten verlopen. Het is daarom tijdens de jaarwisseling verboden vuurwerk af te steken in de buurt van onder andere verzorgings- en verpleeghuizen, dierenpensions, dierenartspraktijken, stiltegebieden, tankstations, onderwijsinstellingen en beschermde natuurgebieden. Het besluit tot vuurwerkvrije zones geeft politie en boa’s een extra instrument om op te kunnen treden bij overlast.